Zhotovení základů

Zhotovení základů a železobetonových věnců

Pro dokonalé usazení kamenných prvků je nutné mít zhotovený stabilní a odolný podklad. V případě většího poškození původního základu ( trhliny, drolení apod.), je nutné původní základ odstranit a nahradit novým. Při menším poškození například jeli původní základ nakloněn, provádí se na takovém základu vytvoření nového železobetonového věnce v původním půdorisu.

Nový a pevný základ či železobetonový věnec je investice, která se určitě vyplatí a není radno ji podceňovat.