Přeskočit na obsah

Přestavby a rekonstrukce starších pomníků

Rekonstukce a opravy stávajících hrobů

Rekonstrukce a opravy stavajících hrobů jsou nedílnou součástí kamenických prací a jde zejmena o :

U oprav nelze zaručit 100 % kvalitu opravovaných částí ( časté větší poškození, prohnutí apod.)